Υπηρεσίες Μυοκτονίας

Η εταιρεία μας στοχεύει στην ολοκληρωτική απαλλαγή της επιχείρησή σας από μία από τις πιο σημαντικές απειλές της δημόσιας υγείας, τα τρωκτικά. Για να επιτευχθεί μία αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτείται γνώση των συνθηκών ανάπτυξή τους, αλλά και των βιολογικών μεθόδων εξάλειψής τους. Ταυτόχρονα οι δράσεις πρόληψης μπορούν να αποτρέψουν οικονομικές συνέπειες για την επιχείρησή σας, αφού μπορούν να αποφευχθούν διακοπές στη ροή της λειτουργίας της, αλλά και καταστροφές εξοπλισμού. Δεν θα πρέπει να θέτουμε στο περιθώριο και το ενδεχόμενο φθοράς των τρωκτικών στο ίδιο το εμπόρευμα, γεγονός που μπορεί να έχει συνέπειες στην εικόνα της επιχείρησής σας. Η εταιρεία Bacterios προβαίνει στον εξονυχιστικό έλεγχο των εγκαταστάσεών σας και προτείνουν τις ανάλογες λύσεις με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στείλτε μας Email

Οδηγίες

Subtitle
services

Some description text for this item

Subtitle
customer care

Some description text for this item

Email Us

Get Direction

to top