Συσκευές Υγιεινής Χεριών

Συσκευή Υγιεινής Χεριών Alcohol

Αυτόματα και χειροκίνητα

Αλκοολούχο στιγμιαίο καθαριστικό χεριών

Ανταλλακτικό 800ml

Συσκευή Υγιεινής Χεριών Alcohol Black

Αυτόματα και χειροκίνητα

Αλκοολούχο στιγμιαίο καθαριστικό χεριών

Ανταλλακτικό 800ml .

Συσκευή Υγιεινής Χεριών Alcohol

Αυτόματα

Αλκοολούχο στιγμιαίο καθαριστικό χεριών

Ανταλλακτικό 400ml

Hand Cleanser

 

Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών για ατομική χρήση

100ml

Επικοινωνήστε μαζί μας