Συστήματα Χαρτιού Υγείας

Mini Duo Roll

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 101,5

Centerfeed Mini

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 122
Μέτρα/κιβώτιο 1.220

585 φύλλα/ρολλό

Centerpull 320

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 322
Μέτρα/κιβώτιο 1.932

1.288 φύλλα/ρολλό

Mini Duo Roll Black

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 101,5

Centerfeed Mini Black

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 122
Μέτρα/κιβώτιο 1.220

585 φύλλα/ρολλό

Centerpull 320 Black

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 322
Μέτρα/κιβώτιο 1.932

1.288 φύλλα/ρολλό

Επικοινωνήστε μαζί μας