Συστήματα Χειροπετσέτας

Autocut

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 270
+1,5 Μέτρα/κιβώτιο 1.629

1005 φύλλα/ρολλό

Folded System

Δίφυλλη

φύλλα/κιβώτιο 4.250

Διαστάσεις 20,3*24cm

Κουζίνας CenterFeed Roll

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 225
+3 Μέτρα/κιβώτιο 1.368

760 φύλλα/ρολλό

Autocut Black

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 270
+1,5 Μέτρα/κιβώτιο 1.629

1005 φύλλα/ρολλό

Folded System Black

Δίφυλλη

φύλλα/κιβώτιο 4.250

Διαστάσεις 20,3*24cm

Κουζίνας CenterFeed Roll Black

Δίφυλλη

Μέτρα/ρολλό 225
+3 Μέτρα/κιβώτιο 1.368

760 φύλλα/ρολλό

Επικοινωνήστε μαζί μας